Müvekkillerimiz için kapsamlı rekabet hukuku uyum projeleri hazırlıyor ve uyguluyoruz. Yılmazer Avukatlık ve Danışmanlık olarak, Rekabet Kurumu tarafından müvekkillerimize karşı açılan soruşturma ve davalar, rakip teşebbüsler arasındaki anlaşmalar, taahhüt ve pişmanlık başvuruları ve birleşme/devralma onay başvuruları hakkında hali hazırda faaliyet gösterilen piyasanın kapsamlı analizi de dahil olmak üzere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.